• Home
 • Ongecategoriseerd

Aanmelding workshops 10 jaar Bureau Talent

Op donderdag 20 september is het zover!

Dan vieren we ons 10-jarig bestaan. We nodigen je van harte uit om dat met ons te vieren bij Scheltema in Leiden.

Voorafgaand aan de feestelijke borrel bieden we scholen een proeverij van ons aanbod, van verrijkingsprojecten tot begeleiding, van inspirerend 21e eeuws onderwijs tot een totaalplaatje van talentontwikkeling op jouw school.

Je kunt twee van de miniworkshops volgen.Het programma ziet er als volgt uit:15.35 – 16.15 uur workshopronde 116.20 – 17.00 uur workshopronde 217.00 – 18.30 uur feestelijke borrelPlaats: Scheltema, Marktsteeg 1 in Leiden

Wat is metacognitie precies? Wat kun je er als (leraar van een) begaafde leerling mee? Op deze vragen geven we antwoord tijdens de workshop. Ter afsluiting oefenen we zelf met de ‘metacognitieve stappen’, om een beter idee te krijgen van wat je er in de praktijk mee kunt.

Onze verrijkingsprojecten komen in een nieuwe online omgeving. Leerlingen kunnen makkelijker keuzes maken in het project en docenten kunnen monitoren wat de leerlingen doen en feedback geven. Neem je laptop mee en log zelf in in onze nieuwe online omgeving.

Design Thinking is een ontwerpmethode waarbij de mens centraal staat. De methode biedt kaders voor een zeer creatief proces. De methode geeft leerlingen de kans om 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen en is geschikt voor zeer diverse talenten. Yfke en Jaco leerden de methode van Lineke en gebruiken deze nu zelf. Ga met hen mee op expeditie!

Op elke school zijn al puzzelstukjes die bijdragen aan talentontwikkeling. Vraag je je af hoe je er een compleet plaatje van kunt maken? Of hoe het nog beter kan? Lineke begeleidde meerdere scholen succesvol bij dit proces. Nieuwsgierig hoe dat op jouw school zou kunnen? Wees welkom bij dit gesprek!

Meld je hieronder aan voor de workshops:

U heeft uw naam niet ingevuld
U heeft uw e-mailadres niet (correct) ingevuld.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Locatie

Scheltema Complex - Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden

Continue reading

Privacyverklaring

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bureau Talent acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bureau Talent is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

** Cookies**
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Bureau Talent
Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
071-7850850

Leervaardigheden

Verbeter je leervaardigheden

Bureau Talent ontwikkelt eigen lesmateriaal op basis van de ideeën van Dr. Joseph S. Renzulli. Hij was een Amerikaanse wetenschapper die al jaren onderzoek doet naar (hoog)begaafdheid en onderwijs en die het Schoolwide Enrichment Model heeft ontwikkeld.
Bekijk onze mogelijkheden om jouw leervaardigheden te verbeteren en bestel ze in de webshop.

Het Leervaardighedenspel is ontwikkeld door Joost de Maaré en leerlingen van de USG. Klik hier voor meer informatie.

Bij het leervaardighedenspel heeft Bureau Talent het Werkboek Leervaardigheden ontwikkeld. Dit bevat kopieerbare werkbladen die jongeren helpen om verschillende vaardigheden te oefenen.

Snellezen is een techniek die je helpt om beter te focussen en sneller door teksten te gaan. Met dit boekje kun je jezelf het aanleren.

Een mindmap is een grafische weergave van lesstof. Door een mindmap te maken, ben je meteen bezig met het leren van de stof. Kan heel handig zijn bij vakken met veel tekst, zoals bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, economie.

Naar de webshop

Continue reading

Bedankt voor uw contact-aanvraag

Wij hebben uw bericht ontvangen en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Verrijkingsprojecten

Wat zijn verrijkingsprojecten?

Bureau Talent heeft digitale verrijkingsprojecten voor leerlingen die wel wat meer uitdaging kunnen gebruiken. Met een account kun je een jaar lang gebruik maken van onze projecten. 

Hoe werkt het?

Een verrijkingsproject is lesmateriaal om jou, de leerling, meer uit te dagen. De projecten zijn digitaal.

Om toegang te krijgen tot een project is een account nodig. Vraag jouw schoolbegeleider of docent om meer informatie.

Jouw school moet eerst een abonnement hebben. Je mag de naam van jouw school doorgeven aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan nemen wij contact op met jou of jouw school.

Overzicht verrijkingsprojecten

Taal, Kunst & Cultuur

Ieder mens heeft last van angst. Angst is vervelend, maar angst is ook nuttig. Hoe werkt angst in je hersenen? Hoe roepen kunstenaars angst op met hun werk? En hoe geven kunstenaars uiting aan angst? Durf jij het aan?

Alleenstaande moeder met grote schilderambities, die leefde in interessante tijden. Welke invloed had de tijd op haar werk? Met welke kunstenaars werkte ze samen? Hoe zette ze zich af tegen haar vader Jan Toorop? En wat gaf ze haar zoon, schilder Edgar Fernhout mee? Verdiep je in het leven en de schilderkunst van een ambitieuze vrouw.

China is booming! Een opkomende economie. Toch blijft het ook een mysterieus land met een bijzondere taal. In dit project maak je kennis met de taal, cultuur, economie en geografie van China.

Alles om ons heen is ooit door iemand ontworpen! We worden omringd met Design. Maar hoe werkt een ontwerper eigenlijk van idee naar product? In dit project kies je na de oriëntatie voor bouwkunde, industrieel ontwerp of mode-ontwerp. Via de methode Design Thinking werk je toe naar je eindproduct: een maquette, prototype of kledingstuk.

Escher maakte in zijn afbeeldingen gebruik van wiskundige figuren. Hoe hij dat deed, leer je in dit project. Ook krijg je 3D-afbeeldingen te zien van zijn onmogelijke figuren! En leer je hoe je zelf een optische illusie kunt maken.

Hoe werkt taal in de hersenen? Daarover gaat neurolinguïstiek. Na de algemene introductie kun je kiezen voor verdieping in Taalontwikkelingsstoornissen of Afasie.

Muziek is emotie. Muziek bestaat al eeuwenlang. En er bestaat een enorme variatie in muziekgenres. In dit project duik je in de muziekgeschiedenis van een genre van jouw keuze. Ook leer je over de instrumenten en muziektheorie die bij jouw genre hoort. Én je componeert zelf een stukje.

De oude Grieken dachten dat je na de dood in de onderwereld terecht kon komen. Maar ook in andere mythologieën vormt het leven na de dood een bron van prachtige verhalen. In dit project maak je kennis met die ideeën over het leven na de dood.

Als je naar het verleden reist en er dan voor zorgt dat jij niet geboren wordt, hoe kom je dan weer terug naar je eigen tijd? Een paradox is een schijnbare tegenstelling. Paradoxen vind je onder andere in de taal en in de kunst. Bijvoorbeeld in een film als Back to the Future. Hoe maak je een paradox? En hoe los je een paradox op? Daarover gaat dit gekke project.

Wat is eigenlijk schoonheid en waarom is het zo belangrijk voor mensen? Wat heeft wiskunde te maken met schoonheid? En wat is eigenlijk 'De Gulden Snede'? In dit project ga je het begrip schoonheid bekijken vanuit wiskundig perspectief en je gaat op zoek naar wat voor jou schoonheid is.

Communiceren doen mensen al heel erg lang. Maar hoe zijn talen eigenlijk ontstaan en hoe hebben ze zich verspreid? Welke schriften zijn er en zijn die familie van elkaar? In dit project krijg je over deze vragen een inleiding. Vervolgens kies je een talenonderzoek dat jij wil doen.

Natuur, Techniek & Evolutie

Wat is dat nu precies? En hoe kom je zo dicht mogelijk bij het absolute nulpunt. Dat is al jaren een spannende jacht! Wil jij ook op jacht? Dan is dit project voor jou interessant.

Darwin beschreef de evolutietheorie. Daarvoor geloofden mensen dat God of Allah de wereld geschapen had. Kun je de evolutietheorie en de scheppingsverhalen met elkaar combineren? Of moet je kiezen? Bepaal je eigen standpunt en durf ook naar andere mogelijkheden te kijken. Een oefening in kritisch denken.

Alles om ons heen is ooit door iemand ontworpen! We worden omringd met Design. Maar hoe werkt een ontwerper eigenlijk van idee naar product? In dit project kies je na de oriëntatie voor bouwkunde, industrieel ontwerp of mode-ontwerp. Via de methode Design Thinking werk je toe naar je eindproduct: een maquette, prototype of kledingstuk.

Hoe zijn verschillende soorten ontstaan? Wat heeft de mens gemeen met een begonia en een hamster? Maak kennis met de Tree of Life en ontdek hoe soortvorming werkt. Veel Engelstalige bronnen.

Hoe is het Universum ontstaan? Wat zijn de grenzen van het Universum? En wat is de toekomst van het Universum? Over deze vragen gaat Kosmologie.

egenwoordig gebruiken we allemaal GPS om onze weg te vinden. Maar hoe ging voordat er GPS was? In dit project leer je alles over navigatie op het land, op zee en in de lucht!

Zijn wij familie van de Neanderthalers? Hebben onze voorouders zich vermengd met Neanderthalers? Of hebben ze slechts naast elkaar geleefd? De wetenschappers hebben nog geen definitieve antwoorden. En dat maakt dit project juist een spannende zoektocht naar jouw standpunt in deze zaak!

Oceanen vormen een belangrijke bron voor het leven op aarde. Hoe zit dat in elkaar? Wat is de invloed van oceanen op het klimaat en op het weer? En op het landschap? Duik in de wereld van de oceanen.

Het land dat het dichtst bij Antarctica ligt! Wie wonen/woonden daar? Hoe is de natuur? Wat kun je er zoal zien? Maak een reis door Patagonië of organiseer die reis zelf! Dit is een combinatie van een onderzoeksproject en een project ondernemen.

Einstein formuleerde de speciale relativiteitstheorie. Wat houdt die theorie in? En wat kun je ermee? En wie was Einstein eigenlijk? Een pittig project voor geïnteresseerde bèta's.

Hoe komt het dat er terpen zijn? En hoe is een donk ontstaan? Doe onderzoek als een Scene Investigator en ontdek hoe bijzondere verschijnselen in het Nederlands Landschap zijn ontstaan.

Wat is eigenlijk schoonheid en waarom is het zo belangrijk voor mensen?  Wat heeft wiskunde te maken met schoonheid? En wat is eigenlijk 'De Gulden Snede'? In dit project ga je het begrip schoonheid bekijken vanuit wiskundig perspectief en je gaat op zoek naar wat voor jou schoonheid is.

Wil je alles weten over sterren, planeten, het heelal? Ben je gefascineerd door de enorme afstanden? Of wil je weten wat zwarte gaten zijn? Ga op ruimtereis met dit project!

Uitvinden betekent dat je iets verzint dat nog niet bestaat. Het vraagt veel van je creativiteit om een nieuwe uitvinding te doen. Dat is de grote uitdaging! Een uitvinding begint bij een probleem. Vervolgens verzin je verschillende mogelijke oplossingen. Daarna ga je ontwerpen en maken. Tot slot presenteer je jouw uitvinding aan publiek.

Mens & Maatschappij

Ieder mens heeft last van angst. Angst is vervelend, maar angst is ook nuttig. Hoe werkt angst in je hersenen? Hoe roepen kunstenaars angst op met hun werk? En hoe geven kunstenaars uiting aan angst? Durf jij het aan?

Bewegen is belangrijk, maar wat is belangrijk voor bewegen? Wat als bewegen heel moeilijk gaat? En wat als het juist heel goed gaat? In dit project doe je een inleiding over hoe de ontwikkeling verloopt en hoe het skelet in elkaar zit. Daarna kun je je verdiepen in aandoeningen die het bewegen belemmeren of in de topsport.

Bij biografie denk je meestal aan het levensverhaal van een belangrijke, invloedrijke of succesvolle persoon. Dat type biografisch onderzoek kun je doen in dit project. Maar er is ook nog een ander soort biografisch onderzoek: historiometrisch onderzoek. Daarin onderzoek je een groep mensen uit een bepaalde periode of met bepaalde overeenkomsten.

Alles om ons heen is ooit door iemand ontworpen! We worden omringd met Design. Maar hoe werkt een ontwerper eigenlijk van idee naar product? In dit project kies je na de oriëntatie voor bouwkunde, industrieel ontwerp of mode-ontwerp. Via de methode Design Thinking werk je toe naar je eindproduct: een maquette, prototype of kledingstuk.

Hoe werken onze hersenen eigenlijk? En wat gebeurt er bij mensen die een afwijking hebben in hun hersenen? Gebruik je grijze massa en onderzoek het geheim van je brein!

Zijn wij familie van de Neanderthalers? Hebben onze voorouders zich vermengd met Neanderthalers? Of hebben ze slechts naast elkaar geleefd? De wetenschappers hebben nog geen definitieve antwoorden. En dat maakt dit project juist een spannende zoektocht naar jouw standpunt in deze zaak!

Hoe werkt taal in de hersenen? Daarover gaat neurolinguïstiek. Na de algemene introductie kun je kiezen voor verdieping in Taalontwikkelingsstoornissen of Afasie.

Ondernemen vraagt een combinatie van creativiteit, initiatief en lef. Je moet weten wat mensen nodig hebben, hoe je jouw product of dienst kunt verkopen en je moet zorgen dat je aan de verkoop geld overhoudt om van te leven en om te investeren in je bedrijf. In dit project werk je in 5 stappen naar jouw ondernemingsplan.

Wat komt er allemaal kijken bij het ontwerpen van een nieuwe woonwijk? In dit project leer je dat al doende. Aan het eind van het project heb jij je eigen woonwijk ontworpen!

Het land dat het dichtst bij Antarctica ligt! Wie wonen/woonden daar? Hoe is de natuur? Wat kun je er zoal zien? Maak een reis door Patagonië of organiseer die reis zelf! Dit is een combinatie van een onderzoeksproject en een project ondernemen.

Wil je meer weten over hoe de menselijke geest werkt? In dit project leer je meer over de grote psychologen en over de psychologie van pubers.

Hoe zit het Nederlandse strafrechtsysteem eigenlijk in elkaar? Leer werken met wetboeken, kruip in de huid van advocaat, officier van justitie of rechter en leer hoe je pleit of een vonnis schrijft.

Is terrorisme iets van nu of bestaat het al veel langer? En is het altijd gekoppeld aan religie of hoeft dat niet? Hoe komt het dat sommige mensen terrorist worden? Geschiedenis, psychologie en politiek. Dat zijn de richtingen die je kunt kiezen.

Wat kan ik weten? Wat moet ik geloven? Wat is de zin van mijn bestaan? Wanneer jij je wel eens bezighoudt met één van bovenstaande vragen, ben je zonder dat je het weet een filosoof! Eigenlijk is het heel eenvoudig: een filosoof stelt zichzelf en anderen vragen over ons bestaan.

Download hier je gratis verrijkingsproject om zelf te ervaren.

Download

- Referentie -

"Leuke onderwerpen" "Moeilijk en uitdagend!" "Goede uitleg" "Je kunt zelf kiezen, dat vind ik prettig." "Je leert er veel van!" Marlijn en Saskia Fioretti College Lisse

- Referentie -

''Ik doe met plezier voor de 4e keer mee met de talentprojecten.'' JustinWartburg College, Rotterdam

Wil je meer weten?

Bel of mail naar Linda

U heeft geen naam ingevuld
U heeft geen telefoonnummer ingevuld

Lindaofficemanager 071 - 78 50 85006 - 27 24 05 48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Continue reading

More Articles ...

Experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10 – 18 jaar)
Op de hoogte blijven? Ontvang onze nieuwsbrief
Volg ons

Middelstegracht 87f
2312 TT Leiden
071-7850850
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Bureau Talent werkt samen met of is aangesloten bij de volgende organisaties:

Copyright Bureau Talent 2018
privacyverklaring