Welkom bij Bureau Talent

Bureau Talent biedt onderwijs, begeleiding en lesmateriaal op maat voor hoogbegaafde jongeren.

Onze ervaring is dat hoogbegaafde jongeren in het regulier onderwijs te weinig uitdaging krijgen. De lesstof is te eenvoudig en interessante alternatieve opdrachten zijn er vaak niet.

Daarom biedt Bureau Talent onderwijs, begeleiding en lesmateriaal op maat. Geen verplichte lesstof, maar maatwerk. Wij gaan met jongeren op zoek naar hun interesse en sluiten daarbij aan. We zoeken daarbij de samenwerking met de school van de jongere.

Door onze manier van werken merken jongeren (weer) dat leren leuk is en hoogbegaafdheid een gave!