Lesmateriaal Bureau Talent

Bureau Talent heeft verrijkingsprojecten en materiaal voor leervaardigheden.

Bureau Talent ontwikkelt eigen lesmateriaal op basis van de ideeën van Dr. Joseph S. Renzulli, Amerikaans wetenschapper die al jaren onderzoek doet naar (hoog)begaafdheid en onderwijs en die het Schoolwide Enrichment Model heeft ontwikkeld. Renzulli kwam in de jaren ‘70 met de gedachte dat begaafdheid breder was dan alleen intelligentie. Hij ontwikkelde het model van de ‘three-ring definition of giftedness: above average ability, creativity and task commitment’. Vervolgens verwerkte hij deze definitie in het ‘Schoolwide Enrichment Model’. Dit model heeft als doel elke leerling tot het uiterste uit te dagen om te leren en te excelleren. Het model eist aandacht voor de interesses en mogelijkheden van iedere leerling. Daar sluit het materiaal bij aan en op die manier is leren voor iedere leerling een uitdaging.