Leervaardigheden

Het materiaal voor leervaardigheden bestaat uit het leervaardighedenspel (Engelse of Nederlandse versie), het werkboek leervaardigheden (een map met kopieerbare werkbladen) en de werkboekjes snellezen en mindmappen. Het Leervaardighedenspel is ontwikkeld door Joost de Maaré en leerlingen van de USG. Klik hier voor meer informatie. En hier voor tips om het spel te spelen. Tot slot vindt u hier het bijbehorende werkblad.

Voor bestellen gaat u naar de webshop.

Reacties op de werkboekjes:

Snel-lezen is een overzichtelijk boekje, niet te uitgebreid en geeft leuke voorinformatie. De stappen die aangegeven worden, zijn duidelijk. Ik heb gemerkt dat het voor de leerling een leuke ontdekking is van: hoe snel lees ik eigenlijk. Tijd opnemen met de stopwatch triggert echt.

Mindmappen: dit boekje is overzichtelijk, een leuk formaat, niet te dik en niet teveel tekst. De achtergrond van de Mindmap wordt verteld, de handleiding is duidelijk. De voorbeelden die gegeven worden geven inzicht hoe de mindmap werkt. Ook wordt aangegeven voor welke onderdelen je de mindmap kunt gebruiken.

Ik vind beide boekjes een aanrader voor zowel begeleiding als het gebruik ervan door de leerling zelf. Ik denk wel dat enkele bijeenkomsten waarbij de strategieën worden behandeld, heel zinvol zijn, daarna kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag.