Leerlingen

Bureau Talent biedt onderwijs en begeleiding aan (hoog)begaafde jongeren. Doel van het onderwijs is jongeren (weer) plezier geven in leren. We doen dat door aan te sluiten bij hun interesse en ze lesstof te bieden die niet in het reguliere lesprogramma voorkomt. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van talenten. In de begeleiding zijn planning, taakgerichtheid en omgaan met tegenslag natuurlijk onderdeel van het leerproces.

Meer informatie over ons aanbod voor jongeren en hun ouders vindt u in de folder of door verder te gaan naar individueel of naar groep.