Onderwijs en Begeleiding - Individuele begeleiding Bureau Talent

Individuele begeleiding geven we als een leerling vastloopt op school. Bij deze begeleiding gaan we samen met de jongere op zoek naar wat hem/haar interesseert, inspireert en motiveert. Maar we bekijken ook waar hij of zij tegenaan loopt op school. Veel (hoog)begaafde leerlingen lopen in het voortgezet of vervolgonderwijs vast door een gebrek aan leervaardigheden. Ook gebrek aan motivatie en concentratie zijn veel genoemde problemen.

Naar aanleiding van een vrijblijvend kennismakingsgesprek schrijven we een aanbod voor de jongere (en ouders). In overleg kunnen daarin wijzigingen aangebracht worden en als we het eens zijn over het aanbod, gaan we aan het werk. We zien elkaar, in overleg, wekelijks of om de week. Als school akkoord gaat, maken we afspraken tijdens lestijd. Wij komen naar je school en werken daar op een afgesproken plek met je. Of je komt naar ons kantoor. Onze afspraken duren per keer 1 klok- of lesuur.

Voor meer informatie:
folders ouders en leerlingen

Klik hier voor het downloaden van de folder.

Voor de kosten van individuele begeleiding, klik hier.