Over Bureau Talent

Bureau Talent is opgericht door Lineke van Tricht, voormalig docente en schoolleider. In haar werk in het voortgezet onderwijs merkte ze dat er veel gedaan wordt voor leerlingen die niet goed mee kunnen komen, maar veel minder voor leerlingen die juist meer kunnen.

Vanuit die ervaring kwam het idee om een bureau op te richten dat (hoog)begaafde leerlingen (weer) uitdaagt om te leren. Bureau Talent doet dat door onderwijs, begeleiding en lesmateriaal op maat te bieden. Bureau Talent wil bijdragen aan de ontwikkeling van (hoog)begaafde jongeren door ze te begeleiden bij de zoektocht naar hun passie en talent.

Met ingang van 19 november 2015 is Bureau Talent een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.