Verantwoording Bureau Talent

Bureau Talent is opgericht door Lineke van Tricht:

‘Veertien jaar heb ik in het onderwijs gewerkt. Eerst als docente Engels en Nederlands en de laatste vijf jaar als afdelingsmanager. Vooral in deze laatste periode kwam ik steeds vaker hoogbegaafde leerlingen tegen en begon het onderwerp mij meer en meer te boeien. Ik ben veel gaan lezen over hoogbegaafdheid en heb veel gesproken met hoogbegaafde jongeren, met hun ouders en met specialisten. Ik merkte dat het voor scholen voor regulier onderwijs moeilijk is om tegemoet te komen aan de leerhonger van hoogbegaafde leerlingen. Vandaar dat ik de stap gezet heb om een bureau op te richten dat als doel heeft deze jongeren tot bloei te laten komen door onderwijs, begeleiding en lesmateriaal op maat te bieden. Mijn onderwijservaring, creativiteit en ondernemingszin zet ik in voor het ontwikkelen van verrijkingsmateriaal, het begeleiden van leerlingen en het trainen van docenten.

In 2012 heeft Lineke van Tricht de ECHA opleiding in Münster afgerond. Sindsdien mag zij de titel 'Specialist in Gifted Education' voeren. Haar afstudeerwerkstuk was gericht op het ontwikkelen van een onderwijsmethode om onderpresteren tegen te gaan door het verstevigen van metacognitieve vaardigheden.