Visie en Missie van Bureau Talent

Want: leren is leuk en (hoog)begaafdheid is een gave.

Onze overtuiging is dat mensen gelukkiger zijn als ze hun talenten kennen en kunnen ontplooien. Dit is een zoektocht, zo niet DE zoektocht in het leven. Bureau Talent sluit aan bij de interesse/passie van het individu en geeft daar verdieping aan.

De missie van Bureau Talent is om (hoog)begaafde jongeren tot bloei laten komen. Hoogbegaafde jongeren voelen zich op school vaak niet uitgedaagd en ook niet altijd begrepen. De lesstof is te eenvoudig en/of het tempo in de klas ligt te laag. Ook is het voor sommigen moeilijk om aansluiting te vinden bij jongeren die niet hoogbegaafd zijn. Ze passen zich noodgedwongen aan, worden tegendraads en/of gaan onderpresteren.

Hoogbegaafde jongeren zijn de toekomst van onze maatschappij. In tijden van vergrijzing en van opkomende economieën buiten Europa is het van het grootste belang om de talenten van deze jongeren te ontplooien, zodat ze straks, als ze volwassen zijn, hun talenten kunnen inzetten voor onze maatschappij.

Bureau Talent biedt daarom onderwijs, begeleiding en lesmateriaal voor hoogbegaafde jongeren in de leeftijd van 10 – 18 jaar. Met iedere jongere gaan we eerst het gesprek aan, zodat we onderwijs op maat kunnen bieden: geen eenheidsworst, geen kant-en-klaarrecept, geen verplichte stof, maar juist verdieping en verbreding. Wij zijn ervan overtuigd dat jonge mensen heel goed weten waarvan ze houden, waar ze goed in zijn en wat ze interesseert. Alleen hebben ze soms even hulp nodig bij het vinden van die interesse: op zoek naar je passie! En op die passie moet je voortbouwen, want daar zit (waarschijnlijk) je talent.