Werkwijze Bureau Talent

Bureau Talent biedt onderwijs, begeleiding en lesmateriaal voor hoogbegaafde jongeren in de leeftijd van 10 – 25 jaar. Met iedere jongere gaan we eerst het gesprek aan, zodat we onderwijs op maat kunnen bieden: geen eenheidsworst, geen kant-en-klaarrecept, geen verplichte stof, maar juist verdieping en verbreding.

Denkt u dat Bureau Talent uitdaging kan bieden voor uw zoon of dochter? Maakt u dan een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek samen met hem of haar. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Vervolgens biedt Bureau Talent de volgende mogelijkheden:

Indien gewenst overlegt Bureau Talent met de school van de jongere of de begeleiding mag plaatsvinden onder lestijd.

Een jongere kan meteen beginnen bij Bureau Talent. Er zijn geen wachtlijsten of procedures.